Δημοσιεύσεις

 
  • Συλαίου Σ. (2020). Μουσείο και Μουσειακή Εκπαίδευση στην ψηφιακή εποχή. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Μπαρμπουνάκης. ΙSBN: 978-960-267-315-7.