Δημοσιεύσεις

 
  • Στυλιανίδης Ε. και Συλαίου Σ. (Εds) (2023). Τεκμηρίωση και Ανάδειξη Πολιτισμού. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλας. ΙSBN: 978-960-418-494-1.
  • Συλαίου Σ. (2020). Μουσείο και Μουσειακή Εκπαίδευση στην ψηφιακή εποχή. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Μπαρμπουνάκης. ΙSBN: 978-960-267-315-7.