Δραστηριότητες

Διοργάνωση Workshop και Συνεδρίου

2024

2023

Μέλος σε ΔΣ

2019 – 2024

2013 – 2022

  • Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Μακεδονικής Καλλιτεχνικής Εταιρείας ΤΕΧΝΗ.
    Υπεύθυνη για την επιμέλεια του ηλεκτρονικού αποθετηρίου της ΤΕΧΝΗΣ σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», άξονας προτεραιότητας ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας ζωής).

Μέλος σε επιτροπές και ομάδες εργασίας

2020 – 2023

  • Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής Εικαστικών του Τμήματος Δημοτικής Πινακοθήκης και Εικαστικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Βιβλιοθηκών
  • και Μουσείων Θεσσαλονίκης.

2020

  • Μέλος της ομάδας εργασίας (αξιολογήτρια) για το σχεδιασμό του επιμορφωτικού προγράμματος Σχεδιασμός εκπαιδευτικών δράσεων στον Τομέα του Πολιτισμού του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

2018 – 2022

  • Μέλος της ομάδας εργασίας για το Αποθετήριο Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών ΑΠΘ σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση, άξονας προτεραιότητας ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας ζωής).
    Συν-υπεύθυνη για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την επιμέλειά του.

2017 – 2020

2017 – σήμερα

2016 – σήμερα

2016 – 2018

  • Co-chair (with Prof. Joao Martins) Working Group (WG) 1.2 Metadata, terminology and identifier standards, Member of the WG 1.1 Virtual Museum Definition, WG 4.1 VR/AR Storytelling and the WG 4.2 Presence and New Technologies, visualisation and interaction) Virtual Multimodal Museum project.

2015 – 2019