Διδασκαλία

Προπτυχιακά μαθήματα

Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

 • Μουσειολογία-Μουσειοπαιδαγωγική και Διαχείριση Πολιτισμού (2020-21, 2019-20, 2017-18, 2016-17, 2012-13)
 • Διδακτική της Ιστορίας της Τέχνης (2016-17)
 • Μουσειολογία (2010-11)
 • Διαχείριση Πολιτισμού (2009-10)

Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 • Μουσειολογία, Μουσειοπαιδαγωγική, Διαχείριση Πολιτισμού και Νέες Τεχνολογίες (2018-19, 2017-18, 2016-17)
 • Αισθητική Διάσταση στη Σύγχρονη Τέχνη και τα Ψηφιακά Μέσα. Μορφές Τέχνης στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Χώρο (2018-19)
 • Πολιτιστική Διαχείριση και Θεσμοί – Πολιτιστική Πολιτική στη Σύγχρονη Ελλάδα (19ος – 20oς αιώνας) 2 (2018-19)
 • Θεωρία ψηφιακών περιηγήσεων/ ανάδειξη μορφών τέχνης που χρησιμοποιούν νέα μέσα (2020-21)
 • Μουσειολογία (2010-11, 2009-10)
 • Πολιτισμική Πολιτική και Διαχείριση (2009-10, 2008-9)
 • Θέματα Μουσειολογίας (2009-10, 2008-9)
 • Μουσειοπαιδαγωγική (2009-10, 2008-9)
 • Ιστορία των Πολιτισμών (2009-10, 2008-9)
 • Επιμέλεια εκθέσεων (2010-11, 2009-10)
 • Συστήματα Τεκμηρίωσης Πολιτιστικών Πόρων (2015-16, 2012-13)