Διδασκαλία

Μεταπτυχιακά μαθήματα

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Διοίκηση Πολιτιστικών Μονάδων

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

  • Πολιτιστική Επικοινωνία (2020-21, 2019-20, 2018-19, 2017-18, 2016-17, 2015-16, 2012-13, 2011-12)
  • Διαστάσεις πολιτισμικών φαινομένων (2014-15)

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Επιστήμες της Αγωγής

Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής, Παιδαγωγική Σχολή

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

  • Πολιτισμός και Πληροφορική (2018-19, 2015-16)

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Εικαστικές τέχνες και τοπίο:

προσεγγίσεις του φυσικού και αστικού χώρου

Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, Σχολή Καλών Τεχνών

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

  • Τεχνολογίες της πληροφορίας & της επικοινωνίας στη διδακτική της τέχνης & στη μουσειοπαιδαγωγική (2020-21)

Εισηγήσεις κατόπιν πρόσκλησης

2019

Επίβλεψη διπλωματικών εργασιών

2019-2020

ΜΔΕ Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

2018-2019

ΜΔΕ Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

2017-2018

ΜΔΕ Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

2016-2017

ΜΔΕ Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

2015-2016

ΜΔΕ Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

2014-2015

ΜΔΕ Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

2013-2014

ΜΔΕ Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

2012-2013

ΜΔΕ Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο