Έρευνα

Επιστημονικές επιτροπές

Διοργάνωση Διεθνούς Συνεδρίου και Ειδικών Συνεδριών (Mini-Symposia) σε Διεθνή Συνέδρια

  • Διοργανώτρια σε συνεργασία με το Δρ. Γ. Παυλίδη του CAA-GR International Conference ‘Transforming heritage research in a transforming world‘, Σέρρες, 2024.
  • Διοργανώτρια της θεματικής ενότητας Information and Communication Technologies (ICT) for Intelligent Systems, IEEE 9th international Conference on Intelligent Systems, Madeira, Portugal, 2018.
  • Διοργανώτρια της θεματικής ενότητας Mapping innovation: communication, marketing and tourism for Museums and Creative industries, International Conference on Strategic and Innovative Marketing and Tourism, Athens Greece, 2018.
  • Διοργανώτρια Συμποσίου με τίτλο Museum education today: synergies and innovations between formal and non-formal educational contexts (με την καθ. Αναστασία Φιλιππουπολίτη), 1st International Conference on Reimagining Schooling/ 1ο Διεθνές Συνέδριο …για να ξαναφανταστούμε το σχολείο, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, 2013.

Συμμετοχή σε επιστημονικές επιτροπές επιστημονικών συνεδρίων

Συμμετοχή σε επιτροπές επιστημονικών συνεδρίων

Κριτής σε επιστημονικά συνέδρια