Στέλλα Συλαίου

Σχετικά με εμένα

H Δρ. Στέλλα Συλαίου έχει πολυετή εμπειρία ως ερευνήτρια και διδάσκουσα στο πεδίο των μουσείων της μουσειακής εκπαίδευσης, των ψηφιακών ανθρωπιστικών επιστημών. Στο καινοτόμο και διεπιστημονικό της έργο γίνεται συχνά αναφορά στη διεθνή βιβλιογραφία. Έχει κάνει εκτενή έρευνα στην πειραματική μουσειολογία και την ψηφιακή πολιτιστική κληρονομιά, με έμφαση στα εικονικά μουσεία. Είναι ειδική στο σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση ψηφιακών λύσεων για πολιτιστικά περιβάλλοντα, εργαζόμενη στην πρώτη γραμμή των εικονικών εμπειριών από το 2003. Επιπλέον, διερευνά τον αντίκτυπο των αναδυόμενων τεχνολογιών στις πολιτιστικές βιομηχανίες, καθώς και στη δημιουργία νοήματος και τη μάθηση σε μουσεία και πινακοθήκες.

Δημοσιεύει τακτικά την έρευνά της, συμμετέχει σε πολυάριθμα εθνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα και επιτροπές, παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Επιπλέον, εργάζεται ως εμπειρογνώμων αξιολογήτρια και κριτής ερευνητικών προτάσεων για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και άλλους φορείς.

Τα τελευταία δώδεκα χρόνια δίδαξε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα, όπως Μουσειακή εκπαίδευση, Πολιτισμική Πληροφορική, Μουσειολογία, Πολιτιστική Επικοινωνία, Πολιτιστική Πολιτική και Διαχείριση, σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας και της Κύπρου.

Το υπόβαθρό της είναι στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (Πτυχίο Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Ιστορίας Τέχνης, ΑΠΘ). Κατέχει ένα M.Sc. in Archaeological Computing (Πανεπιστήμιο του Southampton, Ηνωμένο Βασίλειο), ένα ΜΔΕ στη Μουσειολογία και την Διαχείρισης Πολιτισμού (ΑΠΘ) και μία διδακτορική διατριβή στα Εικονικά Μουσεία και την προώθηση τεχνών και πολιτισμού με τη βοήθεια των Ν/Τ από το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού (ΑΠΘ), μερικώς χρηματοδοτούμενη από την Υποτροφία Marie Curie for the Transfer of Knowledge στο Graduate Centre of the School of Science and Technology (Centre of VLSI and Computer Graphics, University of Sussex, UK).

Έχει δεκαεπτά άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, τριάντα-τέσσερα άρθρα σε επιστημονικά συνέδρια με κριτές και δέκα κεφάλαια βιβλίων. Είναι προσκεκλημένη εκδότρια (guest editor) σε πέντε θεματικά ειδικά τεύχη διεθνών περιοδικών. Διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία ως μέλος επιστημονικών και οργανωτικών επιτροπών συνεδρίων, καθώς και διαφόρων επιστημονικών ομάδων εργασίας.

Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
Download

Τρέχοντα έργα

Τελευταίες δημοσιεύσεις

  1. Sylaiou, S., Dafiotis, P. (2020). Storytelling in Virtual Museums: Engaging a Multitude of Voices. Visual Computing for Cultural Heritage, 369–388. Springer International Publishing. (DOI: 10.1007/978-3-030-37191-3_19)
  2. Sylaiou S., Kasapakis, V., Gavalas, D., Djardanova, E. (2020). Avatars as Storytellers: Affective Narratives in Virtual MuseumsPersonal and Ubiquitous Computing (IF: 1,735), Springer Nature, (DOI: 10.1007/s00779-019-01358-2)
  3. Evangelidis, K., Sylaiou, S., Papadopoulos, T. (2020). Mergin’ Mode: Mixed Reality and Geoinformatics for Monument DemonstrationAppl. Sci. 2020, 10, 3826, Special Issue on Virtual Reality and its application in Cultural Heritage. (DOI: 10.3390/app10113826)
  4. Gavalas, D., Sylaiou, S., Kasapakis, V., Djardanova, E. (2020). Guest Editorial of the special issue Virtual and Mixed Reality in Culture and HeritageJournal on Personal and Ubiquitous Computing, Springer. (DOI: 10.1007/s00779-020-01377-4)