Διδασκαλία

Διεθνή μαθήματα

Επίβλεψη διπλωματικών εργασιών και επιτροπή αξιολόγησης

2019-2020

  • Ηλιάνα Ζήνωνος, Μετατροπή κτηρίων και χώρων σε εστίες πολιτισμού: περιπτώσεις από την πόλη της Λεμεσού (κύρια επιβλέπουσα)
  • Καλλιόπη Παπαβασιλείου, Τα Μουσεία ως Φορείς Ευζωίας για την Τρίτη Ηλικία: Έρευνα και Καλές Πρακτικές (κύρια επιβλέπουσα)
  • Μαρία Πολατίδου, Ο βυζαντινός πολιτισμός μέσα από μουσειοπαιδαγωγικά προγράμματα και η εφαρμογή εκπαιδευτικού προγράμματος στο Βυζαντινό Μουσείο της Βέροιας (κύρια επιβλέπουσα)
  • Ανδρέας Τσελίκας, Το Μάρκετινγκ Της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Αθηναίων (ΣΟΔΑ): Σημερινή Κατάσταση Και Μελλοντική Προοπτική (μέλος επιτροπής αξιολόγησης)
  • Σταυρούλα Κίσσα, Εικονική Πραγματικότητα και Ολογράμματα σε Μουσειακούς Χώρους: Χαρακτηριστικά, Αναγκαιότητα και Προοπτικές για το Μουσείο Προϊστορικής Θήρας, Ελλάδα (μέλος επιτροπής αξιολόγησης)
  • Καλλιόπη Ψαράκη, Διαδικτυακή Επικοινωνία των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Η Αξιοποίηση των Εφαρμογών Web 2.0 από τη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης ΑΠΘ (μέλος επιτροπής αξιολόγησης)

2016-2017