Έρευνα

Ερευνητικά έργα

2023 – σήμερα

 • FIREFLY – Fostering vIrtual heRitage Experience For eLderlY, ΕΛΙΔΕΚ-Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας

2023 – σήμερα

 • NARRATE – Needs for digital recording and documentation of ecclesiastical cultural treasures in monasteries and temples, Erasmus+

2022 – σήμερα

 • CREAMS – Scaffolding Creativity of Arts Students: Framework, Toolchain, and Educational Material on how to Create their Own Virtual Exhibitions, Erasmus+

2021 – σήμερα

 • COME2ART – Introducing a collaborative scheme between artists & community members fostering life skills development and resilience through creative placemaking – Παρουσίαση ενός συνεργατικού σχήματος μεταξύ καλλιτεχνών και μελών της κοινότητας που προωθεί την ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής και ανθεκτικότητας μέσω δημιουργικής δημιουργίας τόπων (placemaking), Erasmus+

2021 – σήμερα

 • DeAR Museum – Development and implementation of AR – VR productions for the Museum

2021 – σήμερα

 • ARTEST – Enhancing education programmes in Arts and Humanities via European STEM methods and tools, Erasmus+

2019 – 2022

2020 – σήμερα

 • DIGI-ORCH – Ανάπτυξη προτύπου συστήματος για την οπτικοποίηση πληροφοριών των πολιτιστικών εκδηλώσεων της Συμφωνικής Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης, Ανοικτή Καινοτομία στον Πολιτισμό (ΕΣΠΑ 2014-2020).

2020 – 2022

2019

2018 – 2020

 • Κοινωνική αλληλεπίδραση σε περιβάλλοντα εικονικής πραγματικότητας, Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, Παν/μιο Αιγαίου, Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές, Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση.

2018

2016

2015 – 2019

2014 – 2015

2012 – 2013

 • Μεταδιδακτορική έρευνα με θέμα η Εθελοντική Γεωγραφική Πληροφορία και ο συνεργατικός σχεδιασμός (crowdsourcing) ως εργαλείο προβολής και ανάδειξης της Πολιτισμικής Κληρονομιάς (με υποτροφία Αριστείας Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ).

2011 – 10/2012

 • Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο, Τμήμα Κτηματολογίου και Διαχείρισης Ακινήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, (ΕΣΠΑ 2007-2013).

2010 – 2011

 • Μεταδιδακτορική έρευνα με υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών στον κλάδο της Μουσειολογίας του Τομέα Επιστημών Επικοινωνίας και Πληροφόρησης με τίτλο Συμβολή της Φωτογραμμετρίας στην οπτική αντίληψη των έργων τέχνης.

2007

 • Αποτύπωση με laser scanner και οπτικοποίηση του σπηλαίου του Πολυφήμου στη Μαρώνεια Θράκης, ΥΠΠΟ και ΕΛΚΕ ΑΠΘ.

2006 – 2008

 • Ανάπτυξη ενός απλού πρότυπου συστήματος για την αποτύπωση και διαχείριση δεδομένων αρχαιολογικών ανασκαφών, πρόγραμμα διακρατικής συνεργασίας Ελλάδας/ Γαλλίας, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Υπουργείο Ανάπτυξης.

2004 – 2006

 • Οι νέες τεχνολογίες εργαλείο ανάδειξης της διαχρονικής πορείας της αμπέλου και του οίνου στην περιβαλλοντική εκπαίδευση, Πρόγραμμα Θράκη-Αιγαίο-Κύπρος, Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης, Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης.

2004

2003 – 2004