Δημοσιεύσεις

Περιοδικά

Authors:
Sylaiou, S., Dafiotis, P., Fidas, Chr., Vlachou E., Nomikou V.
Journal:
Heritage (IF: 1,7)
Vol. (Issue):
7(3)
Pages:
1754-1768
Year:
2024
Publisher:
MDPI
ISSN:
2571-9408
Sylaiou, S.; Dafiotis, P.; Fidas, C.; Vlachou, E.; Nomikou, V. Evaluating the Impact of XR on User Experience in the Tomato Industrial Museum “D. Nomikos”. Heritage 2024, 7, 1754-1768. https://doi.org/10.3390/heritage7030082
Authors:
Sylaiou, S., Dafiotis, P., Koukopoulos, D., Koukoulis, K., Vital, R., Antoniou A., Fidas, Chr.
Journal:
Journal of Cultural Heritage
Vol. (Issue):
66
Pages:
86-98
Year:
2023
DOI:
10.1016/j.culher.2023.11.002
Publisher:
Elsevier BV
Sylaiou, S., Dafiotis, P., Koukopoulos, D., Koukoulis, Chr., Vital, R., Antoniou, A., & Fidas, Chr. (2024). From physical to virtual art exhibitions and beyond: Survey and some issues for consideration for the metaverse. Journal of Cultural Heritage (Vol. 66, pp. 86–98). Elsevier BV. https://doi.org/10.1016/j.culher.2023.11.002
Authors:
Moullou, D., Vital, R., Sylaiou S., Ragia, L.
Journal:
Heritage
Vol. (Issue):
7(1)
Special issue:
Photogrammetry, Remote Sensing and GIS for Built Heritage
Pages:
107-121
Year:
2023
DOI:
10.3390/heritage7010005
Publisher:
MDPI
Moullou, D., Vital, R., Sylaiou S., Ragia, L. Digital tools for data acquisition in archaeology and their impact on archaeological practices, Heritage. 2023
Authors:
Vital, R., Sylaiou S., Koukopoulos, D., Koukoulis, K., Fidas, Chr.
Journal:
Digital Applications in Archaeology and Cultural Heritage 
Vol. (Issue):
31, e00298
Year:
2023
DOI:
10.1016/j.daach.2023.e00298
Publisher:
Elsevier
ISSN:
2212-0548
Vital, R., Sylaiou S., Koukopoulos, D., Koukoulis, Chr., Fidas, Chr. Comparison of Extended Reality Platforms and Tools for Viewing and Exhibiting Art, Digital Applications in Archaeology and Cultural Heritage. 2023
Authors:
Sylaiou S., Chr. Fidas
Vol. (Issue):
12(19)
Special issue:
Advanced Technologies in Digitizing Cultural Heritage
Pages:
9913
Year:
2022
DOI:
10.3390/heritage5040146
Publisher:
MDPI
Sylaiou S., Fidas Chr. Virtual Humans in Museums and Cultural Heritage Sites. Applied Sciences. 2022; 12(19):9913. https://doi.org/10.3390/app12199913
Authors:
Stylianidis E., Evangelidis K., Vital R., Dafiotis P., Sylaiou S.
Journal:
Vol. (Issue):
5(4)
Pages:
2818-2832
Year:
2022
DOI:
10.3390/heritage5040146
Publisher:
MDPI
Stylianidis, E., Evangelidis, K., Vital, R., Dafiotis, P., & Sylaiou, S. (2022). 3D Documentation and Visualization of Cultural Heritage Buildings through the Application of Geospatial Technologies. Heritage5(4), 2818-2832. https://doi.org/10.3390/heritage5040146
Authors:
Sylaiou S., Fidas Chr.
Special issue:
Advanced Interaction in Cultural Heritage
Year:
2022
DOI:
10.1080/10447318.2022.2098930
Publisher:
Taylor and Francis
Sylaiou S., Fidas Chr. Supporting People with Visual Impairments in Cultural Heritage Realms: Survey and Future Research Directions, International Journal of Human-Computer Interaction, Special issue on Advanced Interaction in Cultural Heritage, 2022.
Authors:
Maciuk K., Jakubiak M., Sylaiou S., Falk J.H.
Vol. (Issue):
13(2)
Special issue:
Pages:
609-618
Year:
2022
ISSN:
2067-533X
Maciuk K., Jakubiak M., Sylaiou S., Falk J.H. Museums and the pandemic – How COVID-19 impacted museums a seen through the lens of the world’s most visited art museums, International Journal of Conservation Science, 13(2), 609-618, 2022.
Authors:
Vital R., Sylaiou S.
Journal:
Digital Applications in Archaeology and Cultural Heritage
Vol. (Issue):
24
Special issue:
Year:
2022
Publisher:
Elsevier
Vital R., Sylaiou S. Digital survey: How it can change the way we perceive and understand heritage sites, Digital Applications in Archaeology and Cultural Heritage, 24, e00212, 2022.
Authors:
Tsironis Chr., Sylaiou S., Stergiou E.
Journal:
Journal of Heritage Tourism
Special issue:
Year:
2021
DOI:
10.1080/1743873X.2021.2007252
Publisher:
Taylor and Francis
Tsironis Chr., Sylaiou S., Stergiou E. Risk, Faith and Religious tourism in Second Modernity: The visits to Mount Athos in the COVID-19 era, 2021.
Authors:
Papadopoulos Th., Evangelidis K., Kaskalis Th., Evangelidis G., Sylaiou S.
Journal:
Applied Sciences
Vol. (Issue):
11(18)
Special issue:
Extended Reality: From Theory to Applications
Year:
2021
DOI:
10.1007/s10055-021-00564-9
Publisher:
MDPI
Papadopoulos Th., Evangelidis K., Kaskalis Th., Evangelidis G., Sylaiou S. Interactions in Augmented and Mixed Reality: An Overview. Applied Sciences, 2021. (DOI: 10.1007/s10055-021-00564-9)
Authors:
Dzardanova E., Kasapakis V., Gavalas D., Sylaiou S.
Journal:
Year:
2021
DOI:
10.1007/s10055-021-00564-9
Publisher:
Springer
Dzardanova E., Kasapakis V., Gavalas D., Sylaiou S. Virtual Reality as a Communication Medium: A Comparative Study of Forced Compliance in Virtual Reality vs. Physical World. Virtual Reality, 2021. (DOI: 10.1080/14794713.2020.1856552)
Authors:
Evangelidis K., Papadopoulos Th., Sylaiou S.
Journal:
Applied Sciences
Special issue:
Extended Reality: From Theory to Applications
Year:
2021
DOI:
10.3390/app11052417
Publisher:
MDPI
ISSN:
2076-3417
Evangelidis K., Papadopoulos Th., Sylaiou S. Mixed Reality: a reconsideration based on mixed objects and geospatial modalities. Applied Sciences, 2021. (DOI: 10.3390/app11052417)
Authors:
Fidas Chr., Sylaiou, S.
Journal:
Applied Sciences
Vol. (Issue):
11(4)
Special issue:
Virtual Reality and its Application in Cultural Heritage
Year:
2021
DOI:
10.3390/app11041530
Publisher:
MDPI
ISSN:
2076-3417
Fidas Chr., Sylaiou, S. Guest Editorial for the special issue Virtual Reality and its Application in Cultural Heritage. Applied Sciences, 11(4), 1530, 2021. (DOI: 10.3390/app11041530)
Authors:
Evangelidis K., Sylaiou, S., Papadopoulos Th.
Journal:
Applied Sciences
Vol. (Issue):
10(11)
Special issue:
Virtual Reality and Its Application in Cultural Heritage
Year:
2020
DOI:
10.3390/app10113826
Publisher:
MDPI
ISSN:
2076-3417
Evangelidis, K., Sylaiou, S., Papadopoulos, T. Mergin’ Mode: Mixed Reality and Geoinformatics for Monument Demonstration. Applied Sciences,10(11), 3826, 2020. (DOI: 10.3390/app10113826)
Authors:
Chountasi M., Dafiotis P., Sylaiou, S.
Journal:
International Journal of Performance Arts and Digital Media
Year:
2020
DOI:
10.1080/14794713.2020.1856552
Publisher:
Taylor & Francis
ISSN:
1479-4713
Chountasi M., Dafiotis P., Sylaiou, S. Newness and Openness in New Media Arts and Digital Performances: Contextualizing Greece in the Balkan Scene. International Journal of Performance Arts and Digital Media, 2020. (DOI: 10.1080/14794713.2020.1856552)
Authors:
Gavalas, D., Sylaiou, S., Kasapakis, V., Djardanova, E.
Journal:
Personal and Ubiquitous Computing, Springer
Vol. (Issue):
24(6)
Special issue:
Virtual and Mixed Reality in Culture and Heritage
Pages:
829-841
Year:
2020
DOI:
10.1007/s00779-020-01377-4
Publisher:
Springer Nature
ISSN:
1617-4917
Sylaiou, S., Kasapakis, V., Gavalas, D., Djardanova E. Avatars as Storytellers: Affective Narratives in Virtual Museums. Journal on Personal and Ubiquitous Computing, Springer Nature, 2020. (DOI: 10.1007/s00779-019-01358-2)
Authors:
Sylaiou, S., Kasapakis, V., Gavalas, D., Djardanova E.
Journal:
Personal and Ubiquitous Computing, Springer Nature
Vol. (Issue):
24(6)
Special issue:
Virtual and Mixed Reality in Culture and Heritage
Pages:
813-906
Year:
2020
DOI:
10.1007/s00779-019-01358-2
Publisher:
Springer Nature
ISSN:
1617-4917
Gavalas, D., Sylaiou, S., Kasapakis, V., Djardanova, E., Guest Editorial of the special issue Virtual and Mixed Reality in Culture and Heritage. Journal on Personal and Ubiquitous Computing, Springer, 2020. (DOI: 10.1007/s00779-020-01377-4)
Authors:
Sylaiou, S., Fidas Chr.
Journal:
International Journal of Computational Methods in Heritage Science
Special issue:
ICT in Culture and Tourism
Year:
2019
DOI:
10.4018/IJCMHS
Publisher:
IGI Global
ISSN:
2473-5337
Sylaiou, S., Fidas Chr. Guest Editorial of the Special Issue on ICT in Culture and Tourism, International Journal of Computational Methods in Heritage Science, IGI Global, 2019. (DOI: 10.4018/IJCMHS)
Authors:
Sylaiou, S., Chountasi M., Lagoudi, E.
Journal:
journal interartive
Special issue:
Walking Art/ Walking Aesthetics
Year:
2018
ISSN:
2013-679X
Sylaiou, S., Chountasi M., Lagoudi, E. Towards the Digital Age Psychogeography and the hybrid flâneur. journal interartive, 2018
Authors:
Vassiliadi, M., Sylaiou, S., Papagiannakis, G.
Journal:
Frontiers in Digital Humanities
Year:
2018
DOI:
10.3389/fdigh.2018.00021
Publisher:
Frontiers
ISSN:
2297-2668
Vassiliadi, M., Sylaiou, S., Papagiannakis, G. Literary myths in Mixed Reality. Frontiers in Digital Humanities, 2018. (DOI: 10.3389/fdigh.2018.00021)
Authors:
Ziogas, Y., Sylaiou, S., Bashiron Mendolicchio, H.
Journal:
interartive, a platform for contemporary art and thought
Special issue:
Walking Art/ Walking Aesthetics
Year:
2018
ISSN:
2013-679X
Ziogas, Y., Sylaiou, S., Bashiron Mendolicchio, H. Guest Editorial: special issue Walking Art/ Walking Aesthetics, interartive, a platform for contemporary art and thought, 2018.
Authors:
Sylaiou, S., Mania, K., Paliokas, I., Pujol-Tost, L., Killintzis, V., Liarokapis, F.
Journal:
International Journal of Arts and Technology
Vol. (Issue):
10(1)
Pages:
58-84
Year:
2017
DOI:
10.1504/IJART.2017.083907
Publisher:
Inderscience
ISSN:
1754-8861
Sylaiou, S., Mania, K., Paliokas, I., Pujol-Tost, L., Killintzis, V., Liarokapis, F. Exploring the educational impact of diverse technologies in online Virtual Museums. International Journal of Arts and Technology, 10(1): 58-84, Inderscience, 2017. (DOI: 10.1504/IJART.2017.083907)
Authors:
Filippoupoliti, Α., Sylaiou, S.
Journal:
Museum & Society
Vol. (Issue):
13(2)
Pages:
119-122
Year:
2015
DOI:
10.29311/mas.v13i2.321
Publisher:
University of Leicester, UK
ISSN:
1479-8360
Filippoupoliti, Α., Sylaiou, S. Guest Editorial: Museum & Society special issue: Museum Education Today: Creative Synergies and Pedagogic Innovations in Multicultural Contexts, 13(2): 119-122, 2015. (DOI: 10.29311/mas.v13i2.321)
Authors:
Συλαίου, Σ., Μπασιούκα, Σ., Πότσιου, Χρ., Πατιάς, Π.
Journal:
ΧΩΡΟγραφίες
Vol. (Issue):
3(1)
Pages:
15-22
Year:
2012
Publisher:
Τμήμα Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας, Διεθνές Πανεπιστήμιο
ISSN:
1792-3913
Συλαίου, Σ., Μπασιούκα, Σ., Πότσιου, Χρ., Πατιάς, Π. Επισκόπηση εφαρμογών της Εθελοντικής Γεωγραφικής Πληροφορίας με έμφαση στην Πολιτισμική Κληρονομιά. ΧΩΡΟγραφίες, 3(1): 15–22, 2012. (in Greek)
Authors:
Kaimaris, D., Sylaiou, S., Georgoula, O., Patias P.
Journal:
Journal of Cultural Heritage, 12(1): 65–73, Amsterdam: Elsevier
Vol. (Issue):
12(1)
Year:
2011
DOI:
10.1016/j.culher.2010.09.001
Publisher:
Elsevier
ISSN:
1296-2074
Kaimaris, D., Sylaiou, S., Georgoula, O., Patias P. GIS of Landmarks Management. Journal of Cultural Heritage, 12(1): 65–73, Amsterdam: Elsevier, 2011. (DOI: 10.1016/j.culher.2010.09.001)
Authors:
Sylaiou, S., Mania, K., Karoulis, A., White, M.
Journal:
International Journal of Human-Computer Studies
Vol. (Issue):
68(5)
Pages:
243-253
Year:
2010
DOI:
10.1016/j.ijhcs.2009.11.002
Publisher:
Elsevier
ISSN:
1071-5819
Sylaiou, S., Mania, K., Karoulis, A., White, M. Presence-centred Usability Evaluation of a Virtual Museum: Exploring the Relationship between Presence, Previous User Experience, and Enjoyment. International Journal of Human-Computer Studies, 68(5): 243-253, Amsterdam: Elsevier, Academic Press, 2010. (DOI: 10.1016/j.ijhcs.2009.11.002)
Authors:
Sylaiou, S., Liarokapis, F., Kotsakis, K., Patias, P.
Journal:
Journal of Cultural Heritage
Vol. (Issue):
10(4)
Pages:
520-528
Year:
2009
DOI:
10.1016/j.culher.2009.03.003
Publisher:
Elsevier
ISSN:
1296-2074
Sylaiou, S., Liarokapis, F., Kotsakis, K., Patias, P. Virtual museums, a survey, and some issues for consideration. Journal of Cultural Heritage, 10(4): 520-528, Amsterdam: Elsevier, 2009. (DOI: 10.1016/j.culher.2009.03.003)
Authors:
Sylaiou, S., Economou, M., Karoulis, A., White, M.
Journal:
ACM Theoretical and Practical Computer Applications in Entertainment
Vol. (Issue):
6(2)
Year:
2008
DOI:
10.1145/1371216.1371226
Publisher:
New York: ACM Press
Sylaiou, S., Economou, M., Karoulis, A., White, M. The evaluation of ARCO: a lesson in curatorial competence and intuition with new technology. ACM Theoretical and Practical Computer Applications in Entertainment, 6(2), New York: ACM Press, 2008. (DOI: 10.1145/1371216.1371226)
Authors:
Sylaiou, S., Karoulis, A., Stavropoulos, I., Patias, P.
Journal:
DESIDOC Journal of Library and Information Technology, Special Issue on Online Exhibitions
Vol. (Issue):
28(4)
Special issue:
Special Issue on Online Exhibitions
Pages:
55-61
Year:
2008
DOI:
10.14429/djlit.28.4.197
ISSN:
0974-0643
Sylaiou, S., Karoulis, A., Stavropoulos, I., Patias, P. Presence-centered assessment of virtual museums’ technologies. DESIDOC Journal of Library and Information Technology, Special Issue on Online Exhibitions, 28(4), 55-61, 2008 (invited article). (DOI: 10.14429/djlit.28.4.197)
Authors:
Karoulis, A., Sylaiou, S., White, M.
Journal:
Informatica
Vol. (Issue):
17(3)
Pages:
363-380
Year:
2006
DOI:
10.15388/Informatica.2006.143
Publisher:
IOS Press
ISSN:
1822-8844
Karoulis, A., Sylaiou, S., White, M. Usability evaluation of a virtual museum interface. Journal Informatica, 17(3): 363-380, IOS Press, 2006. (ISSN: 0868-4952)
Authors:
Sylaiou, S., Patias, P.
Journal:
ΊΜΕρος, Journal for Culture and Technology
Vol. (Issue):
4
Pages:
180-191
Year:
2004
Publisher:
Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού
Sylaiou, S., Patias, P. Virtual reconstructions in Archaeology and some issues for consideration. ΊΜΕρος, Journal for Culture and Technology (4): 180-191, 2004.