Δημοσιεύσεις

Περιοδικά

Authors:
Papadopoulos Th., Evangelidis K., Kaskalis Th., Evangelidis G., Sylaiou S.
Journal:
Applied Sciences
Vol. (Issue):
11(18)
Special issue:
Extended Reality: From Theory to Applications
Year:
2021
DOI:
10.1007/s10055-021-00564-9
Publisher:
MDPI
Papadopoulos Th., Evangelidis K., Kaskalis Th., Evangelidis G., Sylaiou S. Interactions in Augmented and Mixed Reality: An Overview. Applied Sciences, 2021. (DOI: 10.1007/s10055-021-00564-9)
Authors:
Dzardanova E., Kasapakis V., Gavalas D., Sylaiou S.
Journal:
Year:
2021
DOI:
10.1007/s10055-021-00564-9
Publisher:
Springer
Dzardanova E., Kasapakis V., Gavalas D., Sylaiou S. Virtual Reality as a Communication Medium: A Comparative Study of Forced Compliance in Virtual Reality vs. Physical World. Virtual Reality, 2021. (DOI: 10.1080/14794713.2020.1856552)
Authors:
Evangelidis K., Papadopoulos Th., Sylaiou S.
Journal:
Applied Sciences
Special issue:
Extended Reality: From Theory to Applications
Year:
2021
DOI:
10.3390/app11052417
Publisher:
MDPI
ISSN:
2076-3417
Evangelidis K., Papadopoulos Th., Sylaiou S. Mixed Reality: a reconsideration based on mixed objects and geospatial modalities. Applied Sciences, 2021. (DOI: 10.3390/app11052417)
Authors:
Chountasi M., Dafiotis P., Sylaiou, S.
Journal:
International Journal of Performance Arts and Digital Media
Year:
2020
DOI:
10.1080/14794713.2020.1856552
Publisher:
Taylor & Francis
ISSN:
1479-4713
Chountasi M., Dafiotis P., Sylaiou, S. Newness and Openness in New Media Arts and Digital Performances: Contextualizing Greece in the Balkan Scene. International Journal of Performance Arts and Digital Media, 2020. (DOI: 10.1080/14794713.2020.1856552)
Authors:
Fidas Chr., Sylaiou, S.
Journal:
Applied Sciences
Vol. (Issue):
11(4)
Special issue:
Virtual Reality and its Application in Cultural Heritage
Year:
2021
DOI:
10.3390/app11041530
Publisher:
MDPI
ISSN:
2076-3417
Fidas Chr., Sylaiou, S. Guest Editorial for the special issue Virtual Reality and its Application in Cultural Heritage. Applied Sciences, 11(4), 1530, 2021. (DOI: 10.3390/app11041530)
Authors:
Evangelidis K., Sylaiou, S., Papadopoulos Th.
Journal:
Applied Sciences
Vol. (Issue):
10(11)
Special issue:
Virtual Reality and Its Application in Cultural Heritage
Year:
2020
DOI:
10.3390/app10113826
Publisher:
MDPI
ISSN:
2076-3417
Evangelidis, K., Sylaiou, S., Papadopoulos, T. Mergin’ Mode: Mixed Reality and Geoinformatics for Monument Demonstration. Applied Sciences,10(11), 3826, 2020. (DOI: 10.3390/app10113826)
Authors:
Sylaiou, S., Kasapakis, V., Gavalas, D., Djardanova E.
Journal:
Personal and Ubiquitous Computing, Springer Nature
Vol. (Issue):
24(6)
Special issue:
Virtual and Mixed Reality in Culture and Heritage
Pages:
813-906
Year:
2020
DOI:
10.1007/s00779-019-01358-2
Publisher:
Springer Nature
ISSN:
1617-4917
Gavalas, D., Sylaiou, S., Kasapakis, V., Djardanova, E., Guest Editorial of the special issue Virtual and Mixed Reality in Culture and Heritage. Journal on Personal and Ubiquitous Computing, Springer, 2020. (DOI: 10.1007/s00779-020-01377-4)
Authors:
Gavalas, D., Sylaiou, S., Kasapakis, V., Djardanova, E.
Journal:
Personal and Ubiquitous Computing, Springer
Vol. (Issue):
24(6)
Special issue:
Virtual and Mixed Reality in Culture and Heritage
Pages:
829-841
Year:
2020
DOI:
10.1007/s00779-020-01377-4
Publisher:
Springer Nature
ISSN:
1617-4917
Sylaiou, S., Kasapakis, V., Gavalas, D., Djardanova E. Avatars as Storytellers: Affective Narratives in Virtual Museums. Journal on Personal and Ubiquitous Computing, Springer Nature, 2020. (DOI: 10.1007/s00779-019-01358-2)
Authors:
Sylaiou, S., Fidas Chr.
Journal:
International Journal of Computational Methods in Heritage Science
Special issue:
ICT in Culture and Tourism
Year:
2019
DOI:
10.4018/IJCMHS
Publisher:
IGI Global
ISSN:
2473-5337
Sylaiou, S., Fidas Chr. Guest Editorial of the Special Issue on ICT in Culture and Tourism, International Journal of Computational Methods in Heritage Science, IGI Global, 2019. (DOI: 10.4018/IJCMHS)
Authors:
Sylaiou, S., Chountasi M., Lagoudi, E.
Journal:
journal interartive
Special issue:
Walking Art/ Walking Aesthetics
Year:
2018
ISSN:
2013-679X
Sylaiou, S., Chountasi M., Lagoudi, E. Towards the Digital Age Psychogeography and the hybrid flâneur. journal interartive, 2018
Authors:
Vassiliadi, M., Sylaiou, S., Papagiannakis, G.
Journal:
Frontiers in Digital Humanities
Year:
2018
DOI:
10.3389/fdigh.2018.00021
Publisher:
Frontiers
ISSN:
2297-2668
Vassiliadi, M., Sylaiou, S., Papagiannakis, G. Literary myths in Mixed Reality. Frontiers in Digital Humanities, 2018. (DOI: 10.3389/fdigh.2018.00021)
Authors:
Ziogas, Y., Sylaiou, S., Bashiron Mendolicchio, H.
Journal:
interartive, a platform for contemporary art and thought
Special issue:
Walking Art/ Walking Aesthetics
Year:
2018
ISSN:
2013-679X
Ziogas, Y., Sylaiou, S., Bashiron Mendolicchio, H. Guest Editorial: special issue Walking Art/ Walking Aesthetics, interartive, a platform for contemporary art and thought, 2018.
Authors:
Sylaiou, S., Mania, K., Paliokas, I., Pujol-Tost, L., Killintzis, V., Liarokapis, F.
Journal:
International Journal of Arts and Technology
Vol. (Issue):
10(1)
Pages:
58-84
Year:
2017
DOI:
10.1504/IJART.2017.083907
Publisher:
Inderscience
ISSN:
1754-8861
Sylaiou, S., Mania, K., Paliokas, I., Pujol-Tost, L., Killintzis, V., Liarokapis, F. Exploring the educational impact of diverse technologies in online Virtual Museums. International Journal of Arts and Technology, 10(1): 58-84, Inderscience, 2017. (DOI: 10.1504/IJART.2017.083907)
Authors:
Filippoupoliti, Α., Sylaiou, S.
Journal:
Museum & Society
Vol. (Issue):
13(2)
Pages:
119-122
Year:
2015
DOI:
10.29311/mas.v13i2.321
Publisher:
University of Leicester, UK
ISSN:
1479-8360
Filippoupoliti, Α., Sylaiou, S. Guest Editorial: Museum & Society special issue: Museum Education Today: Creative Synergies and Pedagogic Innovations in Multicultural Contexts, 13(2): 119-122, 2015. (DOI: 10.29311/mas.v13i2.321)
Authors:
Συλαίου, Σ., Μπασιούκα, Σ., Πότσιου, Χρ., Πατιάς, Π.
Journal:
ΧΩΡΟγραφίες
Vol. (Issue):
3(1)
Pages:
15-22
Year:
2012
Publisher:
Τμήμα Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας, Διεθνές Πανεπιστήμιο
ISSN:
1792-3913
Συλαίου, Σ., Μπασιούκα, Σ., Πότσιου, Χρ., Πατιάς, Π. Επισκόπηση εφαρμογών της Εθελοντικής Γεωγραφικής Πληροφορίας με έμφαση στην Πολιτισμική Κληρονομιά. ΧΩΡΟγραφίες, 3(1): 15–22, 2012. (in Greek)
Authors:
Kaimaris, D., Sylaiou, S., Georgoula, O., Patias P.
Journal:
Journal of Cultural Heritage, 12(1): 65–73, Amsterdam: Elsevier
Vol. (Issue):
12(1)
Year:
2011
DOI:
10.1016/j.culher.2010.09.001
Publisher:
Elsevier
ISSN:
1296-2074
Kaimaris, D., Sylaiou, S., Georgoula, O., Patias P. GIS of Landmarks Management. Journal of Cultural Heritage, 12(1): 65–73, Amsterdam: Elsevier, 2011. (DOI: 10.1016/j.culher.2010.09.001)
Authors:
Sylaiou, S., Mania, K., Karoulis, A., White, M.
Journal:
International Journal of Human-Computer Studies
Vol. (Issue):
68(5)
Pages:
243-253
Year:
2010
DOI:
10.1016/j.ijhcs.2009.11.002
Publisher:
Elsevier
ISSN:
1071-5819
Sylaiou, S., Mania, K., Karoulis, A., White, M. Presence-centred Usability Evaluation of a Virtual Museum: Exploring the Relationship between Presence, Previous User Experience, and Enjoyment. International Journal of Human-Computer Studies, 68(5): 243-253, Amsterdam: Elsevier, Academic Press, 2010. (DOI: 10.1016/j.ijhcs.2009.11.002)
Authors:
Sylaiou, S., Liarokapis, F., Kotsakis, K., Patias, P.
Journal:
Journal of Cultural Heritage
Vol. (Issue):
10(4)
Pages:
520-528
Year:
2009
DOI:
10.1016/j.culher.2009.03.003
Publisher:
Elsevier
ISSN:
1296-2074
Sylaiou, S., Liarokapis, F., Kotsakis, K., Patias, P. Virtual museums, a survey, and some issues for consideration. Journal of Cultural Heritage, 10(4): 520-528, Amsterdam: Elsevier, 2009. (DOI: 10.1016/j.culher.2009.03.003)
Authors:
Sylaiou, S., Economou, M., Karoulis, A., White, M.
Journal:
ACM Theoretical and Practical Computer Applications in Entertainment
Vol. (Issue):
6(2)
Year:
2008
DOI:
10.1145/1371216.1371226
Publisher:
New York: ACM Press
Sylaiou, S., Economou, M., Karoulis, A., White, M. The evaluation of ARCO: a lesson in curatorial competence and intuition with new technology. ACM Theoretical and Practical Computer Applications in Entertainment, 6(2), New York: ACM Press, 2008. (DOI: 10.1145/1371216.1371226)
Authors:
Sylaiou, S., Karoulis, A., Stavropoulos, I., Patias, P.
Journal:
DESIDOC Journal of Library and Information Technology, Special Issue on Online Exhibitions
Vol. (Issue):
28(4)
Special issue:
Special Issue on Online Exhibitions
Pages:
55-61
Year:
2008
DOI:
10.14429/djlit.28.4.197
ISSN:
0974-0643
Sylaiou, S., Karoulis, A., Stavropoulos, I., Patias, P. Presence-centered assessment of virtual museums’ technologies. DESIDOC Journal of Library and Information Technology, Special Issue on Online Exhibitions, 28(4), 55-61, 2008 (invited article). (DOI: 10.14429/djlit.28.4.197)
Authors:
Karoulis, A., Sylaiou, S., White, M.
Journal:
Informatica
Vol. (Issue):
17(3)
Pages:
363-380
Year:
2006
DOI:
10.15388/Informatica.2006.143
Publisher:
IOS Press
ISSN:
1822-8844
Karoulis, A., Sylaiou, S., White, M. Usability evaluation of a virtual museum interface. Journal Informatica, 17(3): 363-380, IOS Press, 2006. (ISSN: 0868-4952)
Authors:
Sylaiou, S., Patias, P.
Journal:
ΊΜΕρος, Journal for Culture and Technology
Vol. (Issue):
4
Pages:
180-191
Year:
2004
Publisher:
Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού
Sylaiou, S., Patias, P. Virtual reconstructions in Archaeology and some issues for consideration. ΊΜΕρος, Journal for Culture and Technology (4): 180-191, 2004.