Δημοσιεύσεις

Κεφάλαια βιβλίων

Νυχτερινά αστικά έργα ως μια στοχαστική διαλογική διαδικασία

Authors:
Βασιλακάκης Β., Συλαίου Σ.
Chapter number:
10
Chapter pages:
135–146
Book title:
Εδώ! Τόπος – Τοπίο – Χώρος – Χρόνος Καλλιτεχνικές Πρακτικές και Ερμηνευτικές Προσεγγίσεις
Editors:
Ζαφειρόπουλος Θ.
Publisher:
Εκδόσεις Τζιόλα
Publication date:
2024
ISBN:
978-618-221-052-9
Βασιλακάκης Β., Συλαίου Σ., Εδώ! Τόπος – Τοπίο – Χώρος – Χρόνος Καλλιτεχνικές Πρακτικές και Ερμηνευτικές Προσεγγίσεις, 2024.

Ζητήματα Αξιολόγησης σε Εικονικές Εκθέσεις: Εφαρμογές στα πεδία της ανάδειξης πολιτισμού και της διδακτικής της τέχνης

Authors:
Δαφιώτης Π., Στυλιανίδης Ε., Συλαίου Σ., Συλαίου Σ., Κουκόπουλος Δ., Φείδας Χ.
Chapter number:
10
Chapter pages:
135–146
Book title:
Τεκμηρίωση και Ανάδειξη Πολιτισμού
Editors:
Στυλιανίδης Ε., Συλαίου Σ.
Publisher:
Εκδόσεις Τζιόλα
Publication date:
2023
ISBN:
978-960-418-494-1
Δαφιώτης Π., Στυλιανίδης Ε., Συλαίου Σ., Συλαίου Σ., Κουκόπουλος Δ., Φείδας Χ. Ζητήματα Αξιολόγησης σε Εικονικές Εκθέσεις: Εφαρμογές στα πεδία της ανάδειξης πολιτισμού και της διδακτικής της τέχνης, Τεκμηρίωση και Ανάδειξη Πολιτισμού, 2023, 135–146.

Εικονικοί άνθρωποι (virtual humans) και οι χρήσεις τους στην ανάδειξη τέχνης και πολιτισμού

Authors:
Συλαίου Σ., Δαφιώτης Π., Φείδας Χ., Στυλιανίδης Ε.
Chapter number:
9
Chapter pages:
119–133
Book title:
Τεκμηρίωση και Ανάδειξη Πολιτισμού
Editors:
Στυλιανίδης Ε., Συλαίου Σ.
Publisher:
Εκδόσεις Τζιόλα
Publication date:
2023
ISBN:
978-960-418-494-1
Συλαίου Σ., Δαφιώτης Π., Φείδας Χ., Στυλιανίδης Ε. Εικονικοί άνθρωποι (virtual humans) και οι χρήσεις τους στην ανάδειξη τέχνης και πολιτισμού, Τεκμηρίωση και Ανάδειξη Πολιτισμού, 2023, 119–133.
Authors:
Sylaiou, S., Dafiotis, P.
Chapter pages:
369–388
Chapter DOI:
10.1007/978-3-030-37191-3_19
Book title:
Visual Computing for Cultural Heritage, Springer Series on Cultural Computing
Editors:
Liarokapis, F., Voulodimos, A., Doulamis, N., Doulamis, A.
Publisher:
Springer
Publication date:
2020
ISBN:
978-3-030-37191-3
Sylaiou, S., Dafiotis, P. Storytelling in Virtual Museums: Engaging a Multitude of Voices. Visual Computing for Cultural Heritage. Springer International Publishing, 369–388, 2020. (DOI: 10.1007/978-3-030-37191-3_19)
Authors:
Martins, J., Sylaiou, S., Bueno, G.
Chapter number:
1
Chapter pages:
11-19
Book title:
Innovation in Intelligent Management of Heritage Buildings, (i2MHB)
Editors:
International Research Center for Late Antiquity and the Middle Ages
Publisher:
Motovun, University of Zagreb, Croatia
Publication date:
2019
ISBN:
978-9-538-25004-0
Martins J., Sylaiou S., Bueno G. COST Action TD1406 – i2MHB, Innovation in Intelligent Management of Heritage Buildings, (i2MHB), International Research Center for Late Antiquity and the Middle Ages, Motovun, University of Zagreb, Croatia, 2019. (ISBN: 9789538250040)
Authors:
Papagiannakis, G., Geronikolakis, E., Pateraki, M., M. López–Menchero, V., Tsioumas, M., Sylaiou, S., Liarokapis, F., Grammatikopoulou, A., Dimitropoulos, K., Grammalidis, N., Huebner, N., Dhemre, N., Partarakis, N., Margetis, G., Drossis, G., Vassiliadi, M., Chalmers, A., Stephanidis, C., Magnenat-Thalmann, N.
Chapter pages:
1-13
Chapter DOI:
10.1007/978-3-319-08234-9_249-1
Book title:
Encyclopedia of Computer Graphics and Games
Editors:
Lee N.
Publisher:
Springer
Publication date:
2018
ISBN:
978-3-319-08234-9
Papagiannakis G., Geronikolakis E., Pateraki M., M. López–Menchero V., Tsioumas M., Sylaiou S., Liarokapis F., Grammatikopoulou A., Dimitropoulos K., Grammalidis N., Huebner N., Dhemre N., Partarakis N., Margetis G., Drossis G., Vassiliadi M., Chalmers A., Stephanidis C., Magnenat-Thalmann N. Mixed Reality Gamified Presence and Storytelling for Virtual Museums, Encyclopedia of Computer Graphics and Games, Springer, 1-13, 2018. (DOI: 10.1007/978-3-319-08234-9_249-1)
Authors:
Kavoura, A., Sylaiou, S.
Chapter pages:
7002-7013
Chapter DOI:
10.4018/978-1-5225-2255-3.ch607
Book title:
Encyclopedia of Information Science and Technology, 4th Edition
Editors:
Mehdi Khosrow-Pour
Publisher:
IGI Global
Publication date:
2017
ISBN:
978-1-522-52255-3
Kavoura A., Sylaiou S. Effective Cultural Communication via Information and Communication Technologies and Social Media Use, Encyclopedia of Information Science and Technology, 4th Edition, IGI Global, 7002-7013, 2017. (DOI: 10.4018/978-1-5225-2255-3.ch607)
Authors:
Sylaiou, S., Mania, K., Liarokapis, F., White, M., Walczak, K., Wojciechowski, R., Wiza, W., Patias, P.
Chapter pages:
153-174
Book title:
Χαρτογραφίες Νου, Ψυχής και Γνώσης
Editors:
Αρβανίτης Α., Λαφαζάνη, Π., Μπάσμπας Σ., Παπαδοπούλου Μ., Παρασχάκης, Ι. Ρωσσικόπουλος , Δ.
Publisher:
Εκδόσεις Ζήτη
Publication date:
2015
ISBN:
978-960-89320-7-4
Sylaiou S., Mania K., Liarokapis F., White M., Walczak K., Wojciechowski R., Wiza W., Patias P. Evaluation of a Cultural Heritage Augmented Reality Game, Cartographies of Mind, Soul and Knowledge, School of Rural and Surveying Engineers, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki: Editions Ziti, 153-174, 2015.
Authors:
Sylaiou, S., Killintzis, V., Paliokas, I., Mania, K., Patias, P.
Chapter pages:
124-133
Book title:
Virtual, Augmented and Mixed Reality. Applications of Virtual and Augmented Reality. VAMR 2014. Lecture Notes in Computer Science, vol 8526, Heraklion, Crete.
Editors:
Shumaker, R., Lackey, S.
Publisher:
Springer, Cham
Publication date:
2014
ISBN:
978-3-319-07464-1
Sylaiou S., Killintzis V., Paliokas I., Mania K., Patias P. Usability Evaluation of Virtual Museums’ Interfaces Visualization Technologies. Virtual, Augmented and Mixed Reality. Applications of Virtual and Augmented Reality. VAMR 2014. Lecture Notes in Computer Science, vol 8526, Heraklion, Crete. Springer, Cham, 124-133, 2014. (ISBN: 978-3-319-07464-1)
Authors:
Chatzilia, M., Sylaiou, S.
Chapter pages:
450-457
Chapter DOI:
10.1007/978-3-319-03919-0_60
Book title:
Worldwide Commonalities and Challenges in Information Literacy Research and Practice. ECIL 2013. Communications in Computer and Information Science, vol 397
Editors:
Kurbanoğlu S., Grassian E., Mizrachi D., Catts R., Špiranec S.
Publisher:
Springer
Publication date:
2013
ISBN:
978-3-319-03919-0
Chatzilia M., Sylaiou S. Assessing Information Literacy Skills among Undergraduate Students at the Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki. European Conference on Information Literacy 2013, Istanbul, Turkey, October 2013, Revised Selected Papers, Communications in Computer and Information Science 397, Springer, 450-457, 2013. (ISBN: 978-3-319-03919-0)
Authors:
Συλαίου, Σ., Πατιάς, Π.
Chapter pages:
177-189
Book title:
Περί μετρήσεων γαιών και κατασκευών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας, Θεσσαλονίκη,
Editors:
Κατσάμπαλος, Κ.Β., Ρωσσικόπουλος, Δ., Σπαταλάς, Σ., Τοκμακίδης, Κ.
Publisher:
Εκδόσεις Ζήτη
Publication date:
2013
ISBN:
13-978-960-89704-2-7
Συλαίου Σ., Πατιάς Π. Τεχνολογία καταγραφής οφθαλμικών κινήσεων (eye-tracking) και οι εφαρμογές της στον τομέα της Τέχνης και του Πολιτισμού. Περί μετρήσεων γαιών και κατασκευών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας, Θεσσαλονίκη, 177-189, 2013. (ISBN: 13-978-960-89704-2-7)
Authors:
Sylaiou, S., Liarokapis, F., White, M.
Chapter pages:
321-354
Chapter DOI:
10.4018/978-1-4666-4046-7.ch014
Book title:
Cases on Usability Engineering: Design and Development of Digital Products, A volume in the Advances in Human and Social Aspects of Technology (AHSAT) Book Series
Editors:
Miguel A. Garcia-Ruiz
Publisher:
IGI Global Publications
Publication date:
2013
ISBN:
978-1-4666-4047-4
Sylaiou S., Liarokapis F., White M. Digital Heritage Systems: the ARCO Evaluation, Cases on Usability Engineering: Design and Development of Digital Products, A volume in the Advances in Human and Social Aspects of Technology (AHSAT) Book Series, IGI Global Publications, 321-354, 2013. (DOI: 10.4018/978-1-4666-4046-7.ch014)
Authors:
Sylaiou, S., Sechidis, L., Georgoula, O., Patias, P.
Chapter pages:
151-156
Book title:
Museums, and the Internet – Presenting Cultural Heritage Resources On-line. Selected Papers from the International Summer Course in Buşteni, Romania, 20- 26 September 2004, cIMeC (Institutul de Memorie Culturală)
Publisher:
EPOCH (European Research Network of Excellence in Processing Open Cultural Heritage) Series
Publication date:
2008
ISBN:
978-963-8046-98-7
Sylaiou S., Sechidis L., Georgoula O., Patias P. Emerging digital image formats for virtual museums on the Internet, Museums, and the Internet – Presenting Cultural Heritage Resources On-line. Selected Papers from the International Summer Course in Buşteni, Romania, 20- 26 September 2004, cIMeC (Institutul de Memorie Culturală), EPOCH (European Research Network of Excellence in Processing Open Cultural Heritage) Series, 151-156, 2008. (ISBN: 978-963-8046-98-7)